O NAS

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu.

Stowarzyszenie działa od 1976 roku, początkowo jako oddział wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu, a od 2000 jako samodzielna jednostka. Od 2004 roku Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w 100% NON PROFIT utrzymuje się ze składek członkowskich i z 1% na OPP, opartą wyłącznie na pracy społecznej gdzie nikt za swoja pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. WTWzK liczy około 1600 członków osób niepełnosprawnych z miasta, regionu i województwa.

Głównym celem Stowarzyszenia to – działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku. Z uwagi na fakt że w Stowarzyszeniu jest około 90% osób w starszym wieku, staramy się zmuszać naszych członków do aktywności organizując imprezy w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Natomiast w ramach poprawy sprawności fizycznej i psychicznej organizujemy od 1998 roku turnusy rehabilitacyjne.

Z pozyskanego 1% od podatników na OPP staramy się dla swoich członków organizować imprezy integracyjne po to by nasi niepełnosprawni i seniorzy mogli jak najdłużej być aktywni, sprawni fizycznie i psychicznie a w rezultacie pomocni dla rodziny i społeczeństwa.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z samorządem miasta i województwa organizując wspólnie różnego rodzaju imprezy integracyjne.

Od maja do października organizujemy 14 dniowe turnusy wczasowo – rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych z Opola, regionu i województwa w ośrodkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W każdym turnusie zapewniamy transport autokarowy.

Dla wszystkich zainteresowanych wspólnie z Komendą Miejskiej Policji w ramach bezpieczeństwa przed oszustami organizujemy spotkania edukacyjne.
Spotkania te odbywają się do trzech lat w siedzibie naszego Stowarzyszenia.
Organizujemy prelekcje lekarskie, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz inne imprezy, pokazy i spotkania prozdrowotne nie licząc indywidualnych udzielanych porad a także różnego rodzaju interwencji. Pomagamy w napisaniu pism, odwołań i próśb do różnego rodzaju instytucji a także nieodpłatnie wypełniamy deklaracje PIT oraz inne druki związane z niepełnosprawnością.

Prowadzimy swój wolontariat pod nazwą „Sami – Sobie” (niepełnosprawni – niepełnosprawnym) który nieodpłatnie odwiedzając naszych członków w domach pomaga im w zakupach i pracach domowych a zarazem motywując ich do samodzielności i wyjścia z przysłowiowych czterech ścian.

Jak widać jesteśmy potrzebni osobom niepełnosprawnym i starszym, co nas bardzo cieszy, tym bardziej że sami jesteśmy niepełnosprawni lub w wieku senioralnym.

Szanowny Podatniku, Przekazując 1% na nasze Stowarzyszenie podajesz pomocną dłoń osobom najbardziej potrzebującym. Bądź pewny że twoja pomoc zostanie przeznaczona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

„Bądź z Nami i Żyj z Nami”
Władysław Sztefic – prezes Zarządu WTWzK w Opolu.

Prosimy o odwiedzanie naszej strony Internetowej i facebook’a

Misja:

– WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
– Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.
– Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.
– Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.
– Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.
– Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:

1. Głównym programem jest przygotowanie się do Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Para spartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.
2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.
3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem na terenie województwa i województw ościennych (Katowickie – dawne woj. wrocławskie – uczestnictwo w kampaniach).
5. Współpraca z PFRON Oddział Opole.
6. Współpraca z palatynatem Nadrenii.
7. Organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych osób niepełnosprawnych, indywidualnych i organizacji (wojewódzkie).
8. Przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych (wojewódzkie).
9. Jesteśmy członkiem banku żywności i uczestniczymy w programie nie marnuj żywności.

WŁADZE STOWARZYSZENIA:
Władysław Sztefic – prezes;
Antoni Piechota – wiceprezes;
Czesław Smyk – sekretarz;
Danuta Galiniewska – skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:
przewodnicząca – Danuta Rzszutko-Chelim
członek – Helena Rożenek
członek- Krystyna Waczyńska