DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA I INFORMACYJNA

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem dokonało starań aby obsługa osób odwiedzających nas w siedzibie Stowarzyszenia oraz udostępniona strona spełniały istotne warunki dostępności – funkcjonalnej, architektonicznej, informacyjnej.
Codziennie dyżuruje asystent osoby niepełnosprawnej.

Strona internetowa dostosowana jest dla osób słabowidzących. Na stronie dostępny jest panel boczny z narzędziami poprawiającymi czytelność strony.

W siedzibie stowarzyszenia są między innymi tablice opisu pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Na miejscu w Stowarzyszeniu dostępna jest pętla indukcyjna.
Po wcześniejszym umówieniu się organizujemy pomoc w języku migowym.


W imieniu Zarządu WTWzK w Opolu a szczególnie w imieniu  podopiecznych Stowarzyszenia serdecznie dziękuję za pomoc w dostosowaniu strony internetowej i siedziby Stowarzyszenia do wymogów ustawowych Dostępność Plus. Obecnie strona internetowa a także siedziba Stowarzyszenia spełnia wymogi o Dostępności Plus.

Zadanie publiczne pod tytułem „Zwiększenie dostępności WCAK 2.1”. w całości zostało finansowane z Budżetu Miasta Opola w kwocie 10 691,00 zgodnie z umową nr umowy CDO-ROP.526.20.3.2021 z dnia 22.12.2021

Pobierz dokument deklaracji dostępności.