Zarząd WTWzK zaprasza wszystkich chętnych na imprezę międzypokoleniową - Jarmark niezwykłości - Opolskie 2021 na Wyspę Bolko w Opolu. Impreza organizowana pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola. Oficjalne rozpoczęcie imprezy o godz. 11.00. W trakcie imprezy przewidziano wiele atrakcji natomiast główną atrakcją będzie "Marsz po zdrowie" z kijkami nordic - walking po wyznaczonej trasie (około 5 km). Każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy medal oraz darmowy posiłek. Dla najmłodszych uczestników przewidziano niespodzianki. Serdecznie zapraszam Władysław Sztefic - prezes Zarządu WTWzK w Opolu.

    15 stycznia bieżącego roku ze względu na sytuację spowodowaną nawrotem pandemii koronawirusa i działając na podstawie Art. 10 ustęp 1f Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach Zarząd Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w     Opolu podjął uchwałę o odwołaniu zaplanowanego na 28 02 2021 roku  Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia

    Zgodnie z Art. 10 ustęp 1f Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach, w przypadku upłynięcia kadencji władz stowarzyszenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak powszechnie wiadomo od 20 marca do odwołania obowiązuje w Polsce stan epidemii.

    Organizacja Zebrania w czasie wyraźnego wzrostu zachorowań na COVID-19 mogłaby narazić zdrowie Członków Towarzystwa a zwłaszcza grupy zagrożonej.

   Z dniem 23 października 2020 r, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził ograniczenia, mające zapobiec rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, obejmujące między innymi zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 5 osób.
 
     Zebranie zostanie zwołane natychmiast po zdjęciu przez rząd ograniczeń w liczbie osób uczestniczących w zgromadzeniach. Jako Zarząd jesteśmy zobowiązani do zapewnienia warunków do uczestnictwa w Zebraniu wszystkim uprawnionym Członkom WTWzK i nie ograniczanie ich ilości w celu umożliwienia bezpiecznego i czynnego udziału w obradach – głosowania i wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.

     Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii w Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszonym przez Radę Ministrów RP, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, przypadające statutowo na 28.01.2021 rok , odbędzie się po ogłoszeniu przez władze państwowe zakończenia stanu epidemicznego.
Podstawa prawna: art. 10, ust 1f ustawy o stowarzyszeniach z 7.IV.1989 (Dz.U.2019.0713)
Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
      W tych okolicznościach przesunięcie zebrania jest możliwe, ale trzeba zadbać o pewne kwestie:
1. Zebranie powinno być zwołane przez uprawniony organ ( Zarząd Stowarzyszenia lub ustanowionego pełnomocnika )  – czyli samo przesunięcie walnego, zwołanie go na inny, określony dzień, powinno się odbyć w czasie trwania kadencji, nawet jeśli ta nowa data walnego przypadnie w okresie, kiedy kadencja już upłynęła.
2. Dla bezpieczeństwa organizacji zarząd  ustanowił pełnomocnika pana Władysława Sztefica – prezesa Zarządu WTWzK – do zarządu ogólnego i prowadzeniu działań, np. realizacji projektów podejmowaniu decyzji i podpisywaniu dokumentów – umowy, rozliczenia do zwołania walnego itp, na czas pozostawania stowarzyszenie bez zarządu. Pełnomocnictwo nie wygasa wraz z odejściem zarządu, który go udzielił.

Dnia 28 lutego 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu przy ulicy Św. Wojciecha 5 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.

 

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU ZARZĄDU KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 LUTEGO 2017 ROKU O GODZINIE 10:00 W SIEDZIBIE WTWzK.

1. Śniadanie Wielkanocne - 17.04.2019r. - godz. 11.00 - 13.00 - Rynek (potrzebne wypieki, jaja drapane i inne gadżety związane z imprezą)
2. Wycieczka - wielkanocna - Murzasichle od 17.04 - 23.04.2019r. (zapisy od 16 marca około 520 zł)
3. Wędkowanie 26.06.2019r. (zapisy od 25.05.2019r.)
4. VIII Opolski Marsz po zdrowie - I etap, Wyspa Bolko w Opolu - 08.06.2019r. (zapisy od 8 maja)
5. XIX Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, Jarmark Niezwykłości 05-06.09.2019
6. Spartakiada - 05.09.2019 ZSS - ul. Książąt Opolskich nr 21 w Opolu - początek godz. 11.30
7. Wycieczka - "Wielkopolska - 2019" Kobyla Góra (grzybobranie od. 19.09 do 26.09)
8. Wigilia Osób Niepełnosprawnych - Zajazd u Dziadka - 14.12.2019 (zapisy od 13.11.2019r. do wyczerpania miejsc)

Pozostałe informacje dotyczące innych imprez będą ogłaszane w połowie maja.