Zarząd WTWzK w Opolu podpisał umowę z Bankiem Żywności w Opolu.
Prosimy o wypełnianie ankiet kwalifikacyjnych celem pobierania darów żywnościowych.

 

Prowadzimy nieodpłatnie kurs języka angielskiego i niemieckiego - zapisy w biurze WTWzK.

 

Zarząd WTWzK w Opolu informuje, że członkiem WTWzK w Opolu może być:
a) Osoba niepełnosprawna, niezależnie od wieku i rodzaju niepełnosprawności (dzieci w raz z opiekunem);
b) Seniorzy i emeryci;
c) Osoby powyżej 18 roku, jako - członek wspierający.

 

UWAGA ! - TELEMEDYCYNA - Projekt - Telemedycyna został przedłużony do stycznia 2019 roku.
Osoby które biorą w tym projekcie udział, proszeni są do biura siedziby WTWzK (z dowodem osobistym) celem podpisania przedłużenia umowy dotyczącej w/w projektu.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – działanie 8.1

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Porady i konsultacje lekarskie:

- kardiologiczne
- geriatryczne
- okulistyczne
- ogólnomedyczne

Każdy uczestnik otrzyma teletransmiter umożliwiający wykonanie badania EKG 24 godz./dobę z dowolnego miejsca na świecie (do czego niezbędny będzie jedynie aktywny aparat telefoniczny) wraz z opisem wyniku badania przez lekarza w trakcie konsultacji telefonicznej – całość badania z rozmowa z lekarzem trwa około 5 minut.

Ponadto abonament zawiera:

- konsultacje i porady z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i ruchowej,
- konsultacje i porady z zakresu żywienia i dietetyki,
- konsultacje i porady z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych w tym z niepełnosprawnościami.

Dla osób otyłych – BMI powyżej 32 – będziemy dostarczać specjalne rowerki do ćwiczeń pod telefonicznym nadzorem lekarskim.

Do projektu rekrutujemy osoby które spełnia trzy warunki:

1. zamieszkanie na terenie województwa opolskiego

2. ukończony wiek 50 lat

3. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub przebyli ciężką chorobę np. zawał serca, udar mózgu, wylew krwi do mózgu itp. albo maja przewlekła chorobę: jak np. nadciśnienie, cukrzyca, migotanie przedsionków, choroba wieńcowa itp.

Przystąpić mogą również inne osoby wykluczone społecznie – np. bezrobotni, bezdomni, uzależnieni, korzystający z pomocy społecznej (ubóstwo).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt realizowany przez:
Lider: Stowarzyszenie MKS SUPLES w Krapkowicach
Partner: Fundacja Św. Benedykta w Krakowie

Po wszelkie informacje i akces do programu zapraszamy do biura WTWzK w Opolu.