Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu.

Stowarzyszenie działa od 1976 roku, początkowo jako oddział wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu, a od 2000 jako samodzielna jednostka. Od 2004 roku Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w 100% NON PROFIT utrzymuje się ze składek członkowskich i z 1% na OPP, opartą wyłącznie na pracy społecznej gdzie nikt za swoja pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. WTWzK liczy około 1600 członków osób niepełnosprawnych z miasta, regionu i województwa.

Głównym celem Stowarzyszenia to - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku. Z uwagi na fakt że w Stowarzyszeniu jest około 90% osób w starszym wieku, staramy się zmuszać naszych członków do aktywności organizując imprezy w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Natomiast w ramach poprawy sprawności fizycznej i psychicznej organizujemy od 1998 roku turnusy rehabilitacyjne.

Z pozyskanego 1% od podatników na OPP staramy się dla swoich członków organizować imprezy integracyjne po to by nasi niepełnosprawni i seniorzy mogli jak najdłużej być aktywni, sprawni fizycznie i psychicznie a w rezultacie pomocni dla rodziny i społeczeństwa.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z samorządem miasta i województwa organizując wspólnie różnego rodzaju imprezy integracyjne.

Sztandarową imprezą Stowarzyszenia są "Dni Osób Niepełnosprawnych" organizowane cyklicznie od 2001 roku zawsze pod patronatem Prezydenta Miasta Opola. Dni Niepełnosprawnych są imprezą dwudniową, organizowaną dla około 5000 osób niepełnosprawnych z Miasta Opola, regionu i województwa.
W tym roku będą organizowane już "XVII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych" również pod patronatem Prezydenta Miasta Opola w dniach 07-08 września w Parku przy PL. Wolności w Opolu. Imprezę rozpoczynamy mszą św. w Katedrze Opolskiej, która zawsze odprawiana jest w intencji osób niepełnosprawnych - rozpoczęcie o godz. 10:00. Następnie o godz. 12:00 Prezydent Miasta Opola wręcza osobom niepełnosprawnym klucze do bram miasta tym samym oficjalnie otwiera święto osób niepełnosprawnych.

Również w ramach aktywności osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku organizujemy w dniu 10 czerwca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego "Dni Aktywnej Niepełnosprawności".
W tym roku również w 10 czerwca na Wyspie Bolko w Opolu odbędzie się "V Opolski Marsz po Zdrowie". Jak w ubiegłych latach w marszu z kijkami nordic-walking jak każdego roku w imprezie weźmie udział około 2000 osób niepełnosprawnych z miasta Opola, regionu i województwa. W trakcie imprezy oprócz marszu, odbędzie się piknik integracyjny z różnymi atrakcjami na który zapraszamy wszystkich chętnych chcących wziąć udział a szczególnie rodziców z dziećmi, początek imprezy o godz. 11:30 zakończenie około godz. 18:00.

Dnia 3 czerwca odbędą się "XVII Zawody Wędkarskie osób Niepełnosprawnych i Seniorów" I Akwen Elektrowni-Brzezie.

Od 13.04 do 19.04 dla sowich członków organizujemy wyjazd świąteczno – wielkanocny do Rabki Zdrój. Wyjazd połączony jest z wycieczkami i relaksem w basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, Szaflarach i Chochołowie.

Jak każdego roku dla naszych członków będziemy organizować spotkanie opłatkowe w restauracji "Bar U Dziadka" Opole – Grudzice.

Od maja do października organizujemy 14 dniowe turnusy wczasowo - rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych z Opola, regionu i województwa w ośrodkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych nad morzem w miejscowości Dźwirzyno ośrodek „Rybitwa”. W każdym turnusie zapewniamy transport autokarowy.

Dla wszystkich zainteresowanych wspólnie z Komendą Miejskiej Policji w ramach bezpieczeństwa przed oszustami organizujemy spotkania edukacyjne.
Spotkania te odbywają się do trzech lat w siedzibie naszego Stowarzyszenia.
Organizujemy prelekcje lekarskie, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz inne imprezy, pokazy i spotkania prozdrowotne nie licząc indywidualnych udzielanych porad a także różnego rodzaju interwencji. Pomagamy w napisaniu pism, odwołań i próśb do różnego rodzaju instytucji a także nieodpłatnie wypełniamy deklaracje PIT oraz inne druki związane z niepełnosprawnością.

Od miesiąca stycznia do końca marca odwiedziło nas 315 petentów (prowadzimy listę z podpisem każdego petenta).

Prowadzimy swój wolontariat pod nazwą "Sami - Sobie" (niepełnosprawni - niepełnosprawnym) który nieodpłatnie odwiedzając naszych członków w domach pomaga im w zakupach i pracach domowych a zarazem motywując ich do samodzielności i wyjścia z przysłowiowych czterech ścian.

Jak widać jesteśmy potrzebni osobom niepełnosprawnym i starszym, co nas bardzo cieszy, tym bardziej że sami jesteśmy niepełnosprawni lub w wieku senioralnym.

Szanowny Podatniku, Przekazując 1% na nasze Stowarzyszenie podajesz pomocną dłoń osobom najbardziej potrzebującym. Bądź pewny że twoja pomoc zostanie przeznaczona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

Serdecznie dziękując za wsparcie życzę na nadchodzące Święta Wielkanocne wszystkim zdrowia, sukcesów i pomyślności, oraz mokrego Dyngusa.

 

"Bądź z Nami i Żyj z Nami"

Władysław Sztefic – prezes Zarządu WTWzK w Opolu.

 

Prosimy o odwiedzanie naszej strony Internetowej i facebook’a

 

Misja:

- WTWzK działa na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.

- Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.

- Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.

- Budzenie wrażliwości społecznej i środowisk do działania na rzecz niepełnosprawnych.

- Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp.

- Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Prowadzone działania:

1. Głównym programem jest przygotowanie się do Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych i Para spartakiady we współpracy z Urzędem Miasta Opole oraz MOPR w Opolu.

2. Programy w zakresie integracji, kultury, sportu, turystyki.

3. Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem na terenie województwa i województw ościennych (Katowickie - dawne woj. wrocławskie - uczestnictwo w kampaniach).

5. Współpraca z PFRON Oddział Opole.

6. Współpraca z palatynatem Nadrenii.

7. Organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych osób niepełnosprawnych, indywidualnych i organizacji (wojewódzkie).

8. Przeglądy zespołów i kapel osób niepełnosprawnych (wojewódzkie).