Dnia 28 lutego 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu przy ulicy Św. Wojciecha 5 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.