INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU ZARZĄDU KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 LUTEGO 2017 ROKU O GODZINIE 10:00 W SIEDZIBIE WTWzK.