Zarząd WTWzK w Opolu podpisał umowę z Bankiem Żywności w Opolu.
Prosimy o wypełnianie ankiet kwalifikacyjnych celem pobierania darów żywnościowych.